חניון ארגנטינה, אוניברסיטת תל אביב

In מבני ציבור

בי"ס מדעי המחשב, ירושלים

In מבני ציבור

מרכז קוסל, ירושלים

In מבני ציבור