חזון, הסדרת מסעה, מדרכה וחזיתות רחוב.

מע"ר מזרח, ירושלים

In אדריכלות / שדרות וכיכרות / שיתוף ציבור / תחבורה ותשתיות

מתחם המוזיאונים, ירושלים

In אדריכלות / פארקים וגינות / שדרות וכיכרות
דילוג לתוכן