מתחם המוזיאונים, ירושלים

In אדריכלות / פארקים וגינות / שדרות וכיכרות
לאחר ביצוע

כיכר וולרו, ירושלים

In שדרות וכיכרות / שיתוף ציבור
חזון, הסדרת מסעה, מדרכה וחזיתות רחוב.

מע"ר מזרח, ירושלים

In אדריכלות / שדרות וכיכרות / שיתוף ציבור / תחבורה ותשתיות
דילוג לתוכן