תכנית מתאר מודיעין

In טבע עירוני / שיתוף ציבור / תכניות אב ומסמכי מדיניות

כביש אורה משואה, ירושלים

In טבע עירוני / פארקים וגינות / שיתוף ציבור / תחבורה ותשתיות

חורשת הירח, ירושלים

In טבע עירוני / פארקים וגינות / שיתוף ציבור

עמק הצבאים, ירושלים

In טבע עירוני / פארקים וגינות / שיתוף ציבור

פארק ליפשיץ, ירושלים

In טבע עירוני / פארקים וגינות / שיתוף ציבור / שכונות ומתחמי מגורים

גן הסנהדרין, ירושלים

In טבע עירוני / פארקים וגינות / שיתוף ציבור
לאחר ביצוע

כיכר וולרו, ירושלים

In שדרות וכיכרות / שיתוף ציבור
חזון, הסדרת מסעה, מדרכה וחזיתות רחוב.

מע"ר מזרח, ירושלים

In אדריכלות / שדרות וכיכרות / שיתוף ציבור / תחבורה ותשתיות
דילוג לתוכן