כביש אורה משואה, ירושלים

In טבע עירוני / פארקים וגינות / שיתוף ציבור / תחבורה ותשתיות

שביל אופניים, מזרח ירושלים

In טבע עירוני / פארקים וגינות / תחבורה ותשתיות

חניון 4/9, ירושלים

In תחבורה ותשתיות
חזון, הסדרת מסעה, מדרכה וחזיתות רחוב.

מע"ר מזרח, ירושלים

In אדריכלות / שדרות וכיכרות / שיתוף ציבור / תחבורה ותשתיות
דילוג לתוכן