בוסתן ליאור, ירושלים

שיקום שרידי בוסתן סמוך למתחם הנסן ושילוב גן זיכרון על בסיס עקרונות תכנון מוצעים לאתר טבע עירוני.

סטטוס הסתיים 2016 צוות התכנון אדר' נוף ורד סינגר, בשיתוף עם מנהל קהילתי גינות העיר ייעוץ לטבע עירוני- עמיר בלבן. מיקום ירושלים יזם עיריית ירושלים
דילוג לתוכן