• שיתוף ציבור, נשות הקהילה המקומית שיתוף ציבור, נשות הקהילה המקומית
  • שיתוף ציבור, איסוף מידע מן הקהילה המקומית שיתוף ציבור, איסוף מידע מן הקהילה המקומית
  • נובמבר 2016, התחלת ביצוע נובמבר 2016, התחלת ביצוע
  • תכנית תכנית

גן הסנהדרין, ירושלים

שיקום גן קיים ואתר ארכאולוגי בתהליך משותף עם הקהילה, ובשיתוף פעולה עם רשות העתיקות.

סטטוס בביצוע צוות התכנון אדר' זהר שמש, אדר' שלי טל מיקום ירושלים יזם הרשות לפיתוח ירושלים וחברת מוריה
דילוג לתוכן