חורשת הירח, ירושלים

פרויקט משכנות התאטרון הכולל חניון חדש לתיאטרון ירושלים, מגורים ומלונאות, הינו סמוך לחורשת הירח – אחת מחורשות האורנים הותיקות בעיר. הפרויקט היווה הזדמנות להכנת תב"ע ותכניות לביצוע המגדירות את אופי הטיפול הנדרש באתר טבע עירוני – חורשת הירח. התכנון אשר נעשה בשיתוף עם הקהילה המקומית, כלל: הגדרת פרוגראמה קהילתית, הגדרת שטחים לשימור והגדרת שטחים לפיתוח מבוקר בשולי החורשה המופרים.

סטטוס 2008-2016 צוות התכנון אדר' נוף מיקי בש ייעוץ עמיר בלבן, ניהול פרויקט רהט הנדסה מיקום שכונת טלביה, ירושלים. השטח שבין רחוב דובנוב לגדוד העברי. יזם שלב א'- הרשות לפיתוח ירושלים. שלב ב'- אחים חסיד
דילוג לתוכן