חניון 4/9, ירושלים

ליווי נופי לתכנית בנין עיר ותכנון לביצוע של חניון אוטובוסים ומסוף תח"צ חדש בצפון ירושלים, כולל הסדרת ערוצי ניקוז מרכזיים במפגש נחל צופים וארזים ותכנון פארק טבע עירוני חדש.

סטטוס בתהליך צוות התכנון אדר' משה רוחם מיקום ירושלים יזם חברת מוריה
דילוג לתוכן