1143-7

חזון, יצירת חיבור בין הרחוב למוסדות הדת והחינוך סביבו.דילוג לתוכן