מתחם המוזיאונים, ירושלים

תכנון מרחב ציבורי פעיל המחבר בין המוסדות הממשלתיים, התרבותיים, והאקדמיים הפזורים בגבעת רם וקרית הלאום, על ידי פיתוח המרחב הציבורי הפיסי וקידום ממשקי תכן בין המוסדות השונים.

סטטוס בתהליך צוות התכנון אדר' עירית נוי גור, אדר' תמר אלון מיקום קריית המוזיאונים, ירושלים יזם הרשות לפיתוח ירושלים
דילוג לתוכן