שביל אופניים, מזרח ירושלים

תכנית אב ומקטעים לביצוע של חיבור מזרחי לטבעת שבילי האופניים של ירושלים.

יזם הרשות לפיתוח ירושלים וחברת מוריה סטטוס בתהליך צוות התכנון אדר' משה רוחם מיקום ירושלים
דילוג לתוכן