תכנית מתאר קיסריה

ליווי נופי לצוות תכנית מתאר למרחב קיסריה – מרחב ייחודי בעל ערכים נופיים, אקולוגיים וארכיאולוגיים יוצאי דופן. לתכנון הנוף תפקיד מהותי בהגדרה מחדש של ערכים אלו בפן התכנוני והסטטוטורי.

סטטוס בתהליך צוות התכנון אדר' נוף קרן לביא, אדר' תמר שושן מיקום קיסריה יזם החברה לפיתוח קיסריה
דילוג לתוכן